... we would have roots instead of feet.Idag har vært en utrolig deilig dag, som alle andre dager her. Vi bestemte oss for å ikke dra til stranda, men bare ligge ved bassenget før i dag. Det var helt ubeskrivelig deilig med parasoller haha, den varmen som er her er litt i varmeste laget for min del. Derfor var det veldig godt å slappe av i skyggen idag. 

Litt senere dro vi til Big Tree for å spise lunsj, og der var det liv! Alle de andre dagene har det vært så og si bare oss der, men i dag var det utrolig fullt med underholdning og hele pakka! Det var en stemning det nesten er litt vanskelig å beskrive. Kenyanere i alle aldre, med og uten barn samlet seg for drinker og underholdning som bestod av dansing og stand-up. Passe synd for oss at stand-upen var på swahili haha, men å bare være der for stemningens skyld var nok. Det var også helt utrolig å se barn og unge danse, spesielt en dansegruppe på 5-6 gutter som jeg vil gjette var rundt 16 år. De var utrolig talentfulle, veldig morro å se. Kenyanerne lo, pratet og koste seg, og hele den store restauranten var plutselig stapp full.

I dag innså jeg at de som har vært mest hjelpsomme her, har faktisk vær taxisjåførene våre. Vi har hatt veldig snille, ordentlige og hjelpsomme taxisjåfører, og de har alltid ønsket at vi skal ha det bra. Da vi var i Haller Park var vi der tidlig, slik at vi ikke fikk med oss matingen. Da taxi-sjåføren spurte om dette, ordnet han så vi kunne få komme inn en gang til senere på dagen, gratis, så vi kunne få med oss det også. Taxisjåførene har også alltid vært villige til å vente på oss hvor enn vi er og så og si uavhengig av hvor lenge de må vente. "Hakuna matata" med et stort smil og tommel opp er standard. 

I dag da vi kjørte i taxien var det snakk om fotball mellom gutta. De snakket om fotball i går også. I den korte taxituren fra Big Tree i kveld ble jeg bare sittende og observere. Jeg liker å observere, å tenke. Mange kan kanskje oppfatte meg som stille, men sannheten er at jeg noen ganger bare liker å høre på. Liker å la alt synke inn, tenke. Idag tenkte jeg over hvor sykt fascinerende det er hvordan ting som fotball bringer folk sammen. To menn som møtte hverandre for første gang for et par dager siden, hvordan de kan snakke som om de har kjent hverandre lenge, bare fordi de deler en felles interesse. En 20 år gammel student fra Norge og en taxisjåfør i Kenya. De spør hverandre hvordan dagen har vært, taxifjåføren sier at han kjører taxi "all day every day". Det er fascinerende å sitte og se ut. Se kenyanere i dress gå i samme gate som kenyanere som har kjøkkenet sitt i veikanten. Å kjøre forbi SOS-barnebyer, å se barn er lykkelige med mødrene sine på stranda, til å møte gutter som spør om vi har noe mat til de. Å sitte og lure på hvordan livene til folk er. Hvordan lever hun? Er han mett? Hvordan er det å være homofil i et land der det er straffbart? Hvordan bor de som jobber på hotellet, på Big Tree? Hvordan er det å bo i slummen? 

Jeg kommer nok aldri til å slutte å lure på ting, se på et menneske og lure på hva livshistorien til det mennesket er. Det er det som er så spennende, så sårt, så inspirerende med reising. Man ser så mye nytt, man lærer så mye nytt. Ting man burde ta med seg for alltid.

 

// Today has been a good day, which every day basically is. We decided not to go to the beach, but we layed by the pool instead earlier today. It was incredible to lay in the shadow, the heat here is a liitttllle too warm for my taste.
Later we went to Big Tree to have lunch, and there was some much going on there this afternoon and tonight. All the other days it has only been us there, but tonight it was so crowded with entertainment and a lot of stuff going on. It is kinda hard to explain the atmosphere there, it was so awesome. Kenyans at all ages, with and without kids were gathering together for drinks and entertainment which contained dancing and stand-up. Too bad for us that the stand-up were in swahili, hahah, but being there for the atmosphere was kinda enough. It was so awesome to see kids and young people dance, especially a group of 5-6 boys thar were maybe 16 years old, they were so talented which was so fun to watch. The kenyans were laughing, chatting and having a great time, and suddenly the big, empty restaurant we've known the whole week became extremely crowded. 

Today I realized that the most helpful people here have actually been our taxi drivers. We've had very kind and helpful taxi drivers who have always tried to make us feel welcome and made sure that we are having a good time. The other day when we were in Haller Park, we were there early, so we didn't get to see the feeding. When the taxi driver asked us about this, we fixed for us so we could come back when it was feeding time, for free. Our taxi drivers have also been waiting for us for hours without any problems at all, no matter where it is or for how long. "Hakuna matata", a big smile and thumbs up has been standard the last days.

Today in the taxi, the guys were talking about soccer. They were talking about soccer last night as well. During the short taxi trip from Big Tree tonight I just sat there and observed. I like to observe, to think. Many people might think that I am quiet or shy, but the truth is that I sometimes likes to just listen to other people talk. Let it all sink in, to think. Today I thought about how fascinating it is that things like soccer brings people together. To guys who just met each other for the first time a couple of days ago, how they can talk like they've know each other for a long time, all because they share a passion. A 20 year old student from Norway and a taxi driver in Kenya. They ask each other how the day has been, the taxi driver says that he drives taxi "all day every day". It's fascinating to look outside. See kenyans in suits walk in the same streets as kenyans who have their kitchen in the ditch. Driving by SOS children cities to see kids are being happy with their mothers on the beach to meeting boys who are asking if we have any food they can have. Me sitting there, wondering how peoples lives are. How does she live? Is he hungry or full? How is it to be gay in a country where it's illegal? How does the staff on the hotel live, the staff at Big Tree? How is it to live in the slum?

I will never stop wondering things, looking at a person and wonder what him or hers life story is. That's what so inspiring with travelling. You see so many new things, learn so many new things. Things you should keep in your heart forever.
TodayIdag har vært en veldig fin og rolig dag. Vi har tilbragt hele dagen ved stranda, og vært og spist på et sted som heter Big Tree, der vi alltid spiser. Det ligger veldig bra til, aka rett på stranda, så det er jo egentlig perfekt! Utrolig deilig å bare være på stranda, for så å gå inn på restauranten som er noen meter unna, haha. De har utroooolig god pizza der, så heh, det går en del i pizza......

// Today has been a really good and lazy day. We have spent the whole day by the beach, and been eating at a place called Big Tree, where we always eat. The place is basically ON the beach, so that is kind of perfect. It feels so good to just spend the day on the beach, and then walk into a restaurant which is a couple of meters away, haha. They have the most amazing pizza there, so I'm eating a looot of pizza.....


Big Tree er en utrolig fin, kul og ikke minst bra restaurant med god mat. Staffet er så som så, noen av servitørene kan stå og prate, mens andre har himlet med øynene rett foran oss, haha. Det er veldig koselig og fin stemning der om kvelden, og man kan også velge å sitte rett ute på stranden. Å sitte der om kvelden, høre bølgene, kjenne lukten av saltvann, litt kjølig bris, deilig afrikansk musikk og stjerner over oss. Det er magi, det.

// Big Tree is a nice, cool and good restaurant with good food. The staff has given both the impressions. Some waitresses have been so nice and been talking with us for a long time while waiting for the food, while others have practically rolled their eyes in front of us, haha. In the night, the atmosphere is really good, and you can choose to sit right on the beach if you want to. Sitting there in the night, listening to the waves, feeling the smell of salt water, some calm breeze, good african music and stars above us. That is magic.


Når jeg reiser, er det alltid noe spesielt det er vanskelig å sette pris på. Desto mer jeg reiser innser jeg at det ikke handler om et godt og varmt vær, bading og å bli brun. Det handler om så mye mer. Det handler om menneskene man møter. Det har jeg merket veldig i Kenya. Selvom alle til syvende og sist egentlig bare vil ha penger av oss, har vi møtt mange snille mennesker. Mennesker som forteller oss om kulturen, om språket, om historien. Reising for meg handler mye om å møte mennesker, om å lære. Lære om, og av andre. Hvordan de lever og hvorfor de lever sånn. Hvordan jeg lever, og hvorfor jeg lever som jeg gjør. Reising vil alltid være en læringsprossess. Læring om meg selv, andre mennesker, andre livssituasjoner og hvordan og hvorfor verden er som den er.

// When I travel, there is always something special that I find hard to explain. The more I travel, the more I realize that it's not about a good and warm weather, swimming and getting a tan. It's about so much more. It's about the people you meet along the way. This is something I've realized more and more here in Kenya. Even though most of the people we meet wants our money, we've met so many kind people. People who are telling us about the culture, the language, the history. Travelling is a lot about meeting people, about learning. Learning about and of others. How they live and why they live like that. How I live, and why I live like I do. Travelling will always be a learning process. A process where I learn about myself, about other people, their life situations and how and why the world is the way it is. 
Etter en lang reise med mellomlandinger i Frankurt og Etiopia er vi endelig fremme i Mombasa, Kenya. Vi er enda litt slitne og jetlagged, men føler allikevel at vi har vært her lenge. Taxisjåføren vår fra flyplassen til hotellet var en utrolig snill, hyggelig og rolig mann som fortalte oss at det er lurt å kunne noen gloser på swahili, at vi ikke måtte gå ute på kvelden men at det var trygt på dagtid. Han viste og pekte og fortalte om ting vi kjørte forbi på veien, noe som gjorde turen mye mer interessant.

// After a long journey with transits in Frankfurt and Ethiopia we have finally arrived in Mombasa, Kenya. Even though we are still a little tired and jetlagged, we already feel like we've been here a long time. Our taxi driver from the airport to the hotel was a kind, nice and calm man who told us that we should learn a couple of words in swahili, that it's not safe for us to walk outside in the evening, but that it's safe when the sun is up. He was also pointing and telling stories about different things we saw on the road, which made the trip more exciting.

Hotellet vårt er veldig fint og veldig afrikansk med veldig hyggelig bemanning. Maten er så som så, og vi kan vel si at det beste måltidet på hotellet hittil har vært frokosten. Hotellet har balkonger for alle rom, noe som er veldig godt å benytte seg av om kvelden når huden er rød og kroppen er sliten.

// Our hotel is very nice and very african with a nice staff. The food is not the best,  and it's safe to say that the best meal on the hotel so far has been the breakfast. The hotel has a balcony for every room, which gives you a good feeling in the night when the skin is red and the body is tired. 

Bamburi beach er lang og vakker, og når det er lavvann må man gå et stykke for å komme ut i vannet. Vi sjekket ut stranden for første gang i går, da det var søndag, og det var ingen god idè. Førsteinntrykket ga vel kanskje det dårligste inntrykket stranden kan gi. For det første var det høyvann, så stranden ble veldig smal, og var full av tang. For det andre var stranden stappet full av Kenyanere som ikke virket som å ha sett så mange hvite før, så om man ikke liker å bli stirret på, kan det fort bli ubehagelig. Allikevel, når vi hilste på swahili fikk vi både smil og "jambo jambo" tilbake, noe som tyder på at stirringen var ren nysgjerrighet.
Dagen etter var stranden helt fantastisk! Det var lavvann, alle menneskene var borte og stranden var ren og fin. Herlig!

// Bamburi beach are long and beautiful, and when it's low tide, you have to walk for a long way out to get into the water. We were checking out the beach for the first time yesterday, on a sunday, and that was maybe not the best idea. The first impression gave the worst impression the beach could give us. First of all, it was high tide, so the beach was very small, and full of seaweed. Second of all, the beach was extremely crowded by Kenyans who didn't seem like they've seen many white people before, so if you don't like people staring at you, it can easly become unpleasant. Allthough, when we said "jambo", which means hi in swahili, they were smiling and said "jambo jambo" back, which means that all the staring is just pure curiousity.
The day after, the beach was amazing! It was earlier in the day so it was low tide, and all the people were gone. The beach was so clean and pretty. Lovely!


På stranden, møtte vi "Kaptein Issa". Han hadde en liten fiskebåt som han ville ta oss rundt i, og når vi pent takket nei var han til vår overraskelse ikke pågående. Allikevel viste  og fortalte han oss masse om sjølivet i Kenya, noe som faktisk var utrolig spennende. Vi så utrolig mange spesielle dyr som lever i havet og som kunne gjøre helt utrolige ting. Vi så også en sjøslange som til og med en kenyansk fisker var overrasket over å se. Han ble utrolig glad, slo hjel slangen med et par steiner så han kunne ha med hjem til å spise middag. Kaptein Issa fortalte oss også om familien sin. Han har fem barn, alle fra 10 til 20 år, og han fortalte stolt om alle disse. Han var også veldig stolt av å fortelle at det er mange som skiller lag etter et par år, men at han og kona har vært sammen siden de var 19, og nå var 42. Fiskermannen fortalte oss også om hvordan tsunamien i Asia i 2004 påvirket Kenya. Han fortalte oss at det meste av sjøliv da døde, og vi fikk se døde og ødelagte koraller som har ligget der siden. En utrolig spennende vandring på stranda med en fiskermann som meddelte at bare folk med lisens får lov til å røre strandlivet i Kenya, mens hans stolt viste frem lisensen sin.

On the beach, we met "Captain Issa". He has a small fishing boat which he wanted to give us a little tour in, and when we nicely thanked no, he was to our surprise not too on-going. Although, he wanted to show us and tell us a lot about the sealife in Kenya, which actually was very interesting. We saw a lot of animals that lives in the ocean and can do the most incredible things. We also saw a sea snake that even a kenyan fisher man was surprised to see. He got so excited and happy, killed the snake with som rocks and brought is home so he could have dinner. Kaptain Issa also told us about his family. He has five children, everyone from 10 to 20 years, and he was so proud when he was talking about them. He was also very proud to tell that a lot of married couples are divorcing after a couple of years, but that he has been with his wife since they were 19, and now he's 42. The fisherman also told us about how the tsunami i Asia i 2004 affected Kenya. Most of the sea life died because of the tsunami, and we got to see dead and broken corals who has been laying there ever since. It was so cool to walk around in the low tide with a fisherman who knew so much, and was proud to tell that only lisensed people were allowed to do this, while he was showing us his lisense.
Ida Williams
♥♥♥Denne bloggen er personlige ytringer fra utgiver av bloggen. All bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver.
Bloggen ligger på
blogg.no og annonser på bloggen selges av Mediehuset Nettavisen. Ansvarlig redaktør for Mediehuset Nettavisen er Gunnar Stavrum.

hits