• ... we would have roots instead of feet.  Idag har vært en utrolig deilig dag, som alle andre dager her. Vi bestemte oss for å ikke dra til stranda, men bare ligge ved bassenget før i dag. Det var helt ubeskrivelig deilig med parasoller haha, den varmen som er her er litt i varmeste laget for min del. Derfor var det veldig godt å slappe av i skyggen idag. 

  Litt senere dro vi til Big Tree for å spise lunsj, og der var det liv! Alle de andre dagene har det vært så og si bare oss der, men i dag var det utrolig fullt med underholdning og hele pakka! Det var en stemning det nesten er litt vanskelig å beskrive. Kenyanere i alle aldre, med og uten barn samlet seg for drinker og underholdning som bestod av dansing og stand-up. Passe synd for oss at stand-upen var på swahili haha, men å bare være der for stemningens skyld var nok. Det var også helt utrolig å se barn og unge danse, spesielt en dansegruppe på 5-6 gutter som jeg vil gjette var rundt 16 år. De var utrolig talentfulle, veldig morro å se. Kenyanerne lo, pratet og koste seg, og hele den store restauranten var plutselig stapp full.

  I dag innså jeg at de som har vært mest hjelpsomme her, har faktisk vær taxisjåførene våre. Vi har hatt veldig snille, ordentlige og hjelpsomme taxisjåfører, og de har alltid ønsket at vi skal ha det bra. Da vi var i Haller Park var vi der tidlig, slik at vi ikke fikk med oss matingen. Da taxi-sjåføren spurte om dette, ordnet han så vi kunne få komme inn en gang til senere på dagen, gratis, så vi kunne få med oss det også. Taxisjåførene har også alltid vært villige til å vente på oss hvor enn vi er og så og si uavhengig av hvor lenge de må vente. "Hakuna matata" med et stort smil og tommel opp er standard. 

  I dag da vi kjørte i taxien var det snakk om fotball mellom gutta. De snakket om fotball i går også. I den korte taxituren fra Big Tree i kveld ble jeg bare sittende og observere. Jeg liker å observere, å tenke. Mange kan kanskje oppfatte meg som stille, men sannheten er at jeg noen ganger bare liker å høre på. Liker å la alt synke inn, tenke. Idag tenkte jeg over hvor sykt fascinerende det er hvordan ting som fotball bringer folk sammen. To menn som møtte hverandre for første gang for et par dager siden, hvordan de kan snakke som om de har kjent hverandre lenge, bare fordi de deler en felles interesse. En 20 år gammel student fra Norge og en taxisjåfør i Kenya. De spør hverandre hvordan dagen har vært, taxifjåføren sier at han kjører taxi "all day every day". Det er fascinerende å sitte og se ut. Se kenyanere i dress gå i samme gate som kenyanere som har kjøkkenet sitt i veikanten. Å kjøre forbi SOS-barnebyer, å se barn er lykkelige med mødrene sine på stranda, til å møte gutter som spør om vi har noe mat til de. Å sitte og lure på hvordan livene til folk er. Hvordan lever hun? Er han mett? Hvordan er det å være homofil i et land der det er straffbart? Hvordan bor de som jobber på hotellet, på Big Tree? Hvordan er det å bo i slummen? 

  Jeg kommer nok aldri til å slutte å lure på ting, se på et menneske og lure på hva livshistorien til det mennesket er. Det er det som er så spennende, så sårt, så inspirerende med reising. Man ser så mye nytt, man lærer så mye nytt. Ting man burde ta med seg for alltid.

   

  // Today has been a good day, which every day basically is. We decided not to go to the beach, but we layed by the pool instead earlier today. It was incredible to lay in the shadow, the heat here is a liitttllle too warm for my taste.
  Later we went to Big Tree to have lunch, and there was some much going on there this afternoon and tonight. All the other days it has only been us there, but tonight it was so crowded with entertainment and a lot of stuff going on. It is kinda hard to explain the atmosphere there, it was so awesome. Kenyans at all ages, with and without kids were gathering together for drinks and entertainment which contained dancing and stand-up. Too bad for us that the stand-up were in swahili, hahah, but being there for the atmosphere was kinda enough. It was so awesome to see kids and young people dance, especially a group of 5-6 boys thar were maybe 16 years old, they were so talented which was so fun to watch. The kenyans were laughing, chatting and having a great time, and suddenly the big, empty restaurant we've known the whole week became extremely crowded. 

  Today I realized that the most helpful people here have actually been our taxi drivers. We've had very kind and helpful taxi drivers who have always tried to make us feel welcome and made sure that we are having a good time. The other day when we were in Haller Park, we were there early, so we didn't get to see the feeding. When the taxi driver asked us about this, we fixed for us so we could come back when it was feeding time, for free. Our taxi drivers have also been waiting for us for hours without any problems at all, no matter where it is or for how long. "Hakuna matata", a big smile and thumbs up has been standard the last days.

  Today in the taxi, the guys were talking about soccer. They were talking about soccer last night as well. During the short taxi trip from Big Tree tonight I just sat there and observed. I like to observe, to think. Many people might think that I am quiet or shy, but the truth is that I sometimes likes to just listen to other people talk. Let it all sink in, to think. Today I thought about how fascinating it is that things like soccer brings people together. To guys who just met each other for the first time a couple of days ago, how they can talk like they've know each other for a long time, all because they share a passion. A 20 year old student from Norway and a taxi driver in Kenya. They ask each other how the day has been, the taxi driver says that he drives taxi "all day every day". It's fascinating to look outside. See kenyans in suits walk in the same streets as kenyans who have their kitchen in the ditch. Driving by SOS children cities to see kids are being happy with their mothers on the beach to meeting boys who are asking if we have any food they can have. Me sitting there, wondering how peoples lives are. How does she live? Is he hungry or full? How is it to be gay in a country where it's illegal? How does the staff on the hotel live, the staff at Big Tree? How is it to live in the slum?

  I will never stop wondering things, looking at a person and wonder what him or hers life story is. That's what so inspiring with travelling. You see so many new things, learn so many new things. Things you should keep in your heart forever.


    1 kommentarer på "If we were meant to be in one place ..."  Navn:
  Husk meg?
  E-post:

  Bloggadresse:

  Kommentar:
  Dette designet er laget av http://katrineaastorp.blogg.no  Denne bloggen er personlige ytringer fra utgiver av bloggen. All bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver.
  Bloggen ligger på
  blogg.no og annonser på bloggen selges av Mediehuset Nettavisen. Ansvarlig redaktør for Mediehuset Nettavisen er Gunnar Stavrum.

  hits